CST KATALOG PROIZVODA

Katalozi renomiranih proizvođača celog asortimana opreme koju koristimo.

Upotrebljava se za : Oznaka Download
Jonoizmenjivačke smole
Omekšavanje vode (uklanjanje Ca i Mg)
DOWEX HCR-S/S
30 Kb
LEWATIT S 107
1 493 Kb
LEWATIT S 108 H
454 Kb
Odstranjivanje bikarbonatne tvrdoće vode DOWEX MAC-3 23 Kb
Odstranjivanje ukupne tvrdoće vode DOWEX MARATHON C (H)
36 Kb
Odstranjivanje anjona iz vode
LEWATIT M 500 416 Kb
Demineralizaciju vode (mešane smole)
DOWEX MB-50
15 Kb
LEWATIT NM 60
375 Kb
ULTRAPURE 1294 MD 380 Kb
Masa za deferizaciju
Uklanjanje gvožđa i mangana GREENSAND PLUS 688 Kb
BIRM 87 Kb
Reverzno - Osmotski moduli (membrane)
Za proces reverzne osmoze FILMTEC TW30-1812-75 390 Kb
FILMTEC LP 21-4040 141 Kb
FILMTEC ULP 2540 425 Kb
Automatske glave
Kontrolisanje rada omekšivača FLECK 2510, 2750, 2850 100 Kb
FLECK 4600,6500 99 Kb
FLECK 8500,9000,9500 116 Kb
Ultraljubičaste lampe
Za sterilizaciju vode PHILIPS (16 mm - 40.5 mm) 112 Kb
Membran filtri
Finu filtraciju i redukciju mikroorganizama EKS I EK MEMBRAN FILTRI 116 Kb
Špric filtri
Za procese sterilne filtracije i čišćenja CRONUS FILTERS 355 Kb
LLG FILTERS 1718 Kb
MINISART FILTERS 695 Kb
Filtarske sveće (patrone i kućišta)
Mehaničku filtraciju vode ATLAS kućišta 244 Kb
ATLAS periva patrona 762 Kb
ATLAS mikrobiološka patrona 496 Kb
ATLAS patrona sa aktivnim ugljem 688 Kb
ATLAS končasta patrona 606 Kb
ATLAS HYDRA samoperivi sistem 2888 Kb
BIG BLUE (BB) filteri + kućišta 1648 Kb