Tabletirana So - NaClTablete industrijskog Natrijum Hlorida (NaCl) proizvode se od nejodirane, rekristalizovane, izuzetno fine soli, vrlo velikog stepena čistoće i bele su boje, bez mirisa, slanog ukusa i sa visokom rastvorljvošću.

Namena

Prvobitna namena tabletirane soli je da omekša vodu i samim time da spreči nastajanje kamenca. So je svoju primenu našla i u regeneraciji jonoizmenjivačke mase koja se koristi za omekšavanje i dezinfekciju vode različitih namena (kotlovska voda, pijaća voda, ultračista voda...) kao i višefunkcionalnih filtera.

Primena

Tabletirana so se koristi i primenjuje u raznim granama industrije pa je stoga masovno koriste: