Demineralizacija vode
Često se za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških procesa, zahteva u hemijskom smislu apsolutno čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Takva voda se dobija postupkom demineralizacije. Demineralizator je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dve ili više serijskih spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli. Jonoizmenjivačke smole u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH).

Demineralizatori služe za proizvodnju demineralizovane vode specifične elektroprovodljivosti od 0 do 10 µS/cm. Proizvodimo ih u manuelnoj i automatskoj izvedbi i po pitanju konfiguracije u osnovnoj i proširenoj verziji.

Demineralizovana voda, dobijena pomoću ovih uređaja, koristiti se :

Kao napojna voda koristi se komunalna voda za piće i zbog drastične razlike u kvalitetu komunalne vode od opštine do opštine neophodno je da se kupac konsultuje za optimalno rešenje u zavisnosti od parametara kvaliteta napojne vode.

OSNOVA VERZIJA DEMINERALIZATORA

Manuelni demineralizator se u osnovnoj verziji sastoji od :

Regeneracija sistema, koja traje oko 3h, vrši se nakon njegovog zasićenja (što se utvrđuje na osnovu pokazivanja konduktometra). Potrebna radna površina za instaliranje uređaja u zavisnosti od tipa je od 3m2 do 15m2. Radni prostor mora biti snabdeven i elektičnim priključkom (150 W), odgovarajućim kanalizacionim otvorom i mogućnošću ventilacije (zbog rada sa koncentrovanom kiselinama i bazama). Regulacija rada uređaja vrši se ručno pomoću sistema kuglastih slavina.

PROŠIRENA VERZIJA DEMINERALIZATORA

Manuelni demineralizator u proširenoj verziji sastoji se od osnovne verzije kojem su dodate razne komponente filtracije i separacije kao što su :


TABELA KARAKTERISTIKA NAŠIH PROIZVODNIH MODELA OMEKŠIVAČA

OZNAKA Kapacitet (l/h) Zapremina kolone
(u litrima)
Dimenzije kolone
(DxH u mm)
Zapremina ispune (u litrima) Cevni priključci Kapacitet izmene (m3/odH) * Utrošak 30% HCl (u litrima) Utrošak NaOH (kg)
DEMI 50 500 50 259 x 1143 37 R 1/2" 30 10 3
DEMI 100 1000 100 333 x 1392 75 R 3/4" 65 20 6
DEMI 142 1500 142 356 x 1633 100 R 3/4" 80 28 8
DEMI 170 2500 170 406 x 1651 125 R 1" 100 35 10

*Kapacitet zavisi od tvrdoće ulazne vode (°dH - nemački stepen tvrdoće). Beogradska komunalna voda ima 15 - 18 °dH, pa je u tom slučaju npr. kapacitet sistema DEMI 100 između dve regeneracije je približno 4 000 litara demineralizovane vode.

Proizvodi «