Izgled automatske verzije sistema za mehaničku filtraciju,

deferizaciju i dehlorinaciju vode

LEGENDA :

DGV - Dovod gradske vode
S - Slavina kuglasta
M - Manometar
U - Slavina za uzorak
PVG - Automatska ventilska glava
OOMV - Odvod prerađene vode
OOV - Odvod otpadne vode


Radne režime (filtracija, istostrujno ispiranje, protivstrujno ispiranje) filtarske kolone reguliše automatska ventilska glava, proizvođača Fleck, Francuska. Regulacija se vrši na vremenskoj osnovi i u periodu od 12 dana moguće je izabrati dane kada će se izvršiti regeneracija ispune u koloni. Glava poseduje satni mehanizam i regeneracija (koja traje oko 2 sata) se izvršava noću.

Automatska ventilska glava 2510

Automatska ventilska glava 4600

Filtarske kolone su napravljenje na bazi polimera, spolja ojačane unakrsno motanim staklenim vlaknima zatopljenim u epoksidu, koji zadovoljavaju propise za primenu tretmana vode u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, US STANDARD "FDA" (21 CFR - PART 177). Kolone su otporne na dejstvo pritiska do 10 bara i koroziju i u zavisnosti od potrebnog kapaciteta sistem mogu biti zapremine od 25 do 170 litara. Cevni razvod (u zavisnosti od veličine sisteme može biti R1/2", R3/4" ili R1") je urađen od tvrdog PVC-a sa kuglastim slavinama.

Izgled montiranog automatskog sistema :


Mehanička filtracija,deferizacija,dehlorinacija «

» Izgled manuelne verzije sistema