Omekšivači vode


UVOD

Za omekšavanje vode isključivo se koriste jonoizmenjivački filtri, koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone ispunjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase. Omekšivači se koriste za pripremu vode za kotlove niskih pritisaka, kod različitih grejnih i rashladnih sistema, kod raznih postupaka pranja ambalaže, u bolnicama, kasarnama, hotelima za pranje veša, kao i svim slučajevima u kojima smeta povećana tvrdoća vode.

Voda u prirodi (u manjoj meri komunalna voda) sadrži rastvorene materije u različitim koncentracijama. Priprema vode postupkom jonske izmene sprovodi se uvek gde se zahteva potpuno ili delimično omekšavanje vode ili gde naslage kamenca mogu napraviti štetu na procesnoj opremi. U okviru postupka omekšavanja vode uklanjaju se kalcijum i magnezijum čiji karbonati i sulfati čine tvrdoću vode.

U zrncima katjonske, jako kisele izmenjivačke mase (smole), obavlja se zamena jona kalcijuma i magnezijuma jonima natrijuma. Proizvodnjom omekšane vode i ciklusom regeneracije upravlja automatska ventilska glava, proizvođača Fleck, Francuska.

Automatska ventilska glava 2510

Automatska ventilska glava 4600 Automatska ventilska glava 9500

Zasićena jonoizmenjivačka masa se protivstrujno regeneriše rastvorom natrijum-hlorida (NaCl) pri čemu se joni kalcijuma i magnezijuma ponovo zamenjuju jonima natrijuma iz rastvora za regeneraciju. Nakon ispiranja napojnom vodom, omekšivač je ponovo spreman za rad.

Automatska ventilska glava koja kontroliše rad omekšivača vode može odrediti početak regeneracije na vremenskoj osnovi (npr. svaki drugi dan) ili na bazi izmerene zapremine proizvedene omekšane vode (npr. posle 20 m3), ali u oba slučaja regeneracija, koja traje oko tri sata, se vrši u 2h ujutro kada se pretpostavlja da nema potrebe za omekšanom vodom. Regeneracija se može i ručno pokrenuti u bilo koje doba dana.

Automatska ventilska glava koja ima mogućnost volumetrijskog određivanja trenutka kada je potrebno izvršiti regeneraciju je bolje rešenje pošto se regeneracija vrši baš kada je to i potrebno i time se postižu značajne uštede u količini sredstva za regeneraciju (tabletna NaCl), a produžava se i životni vek jonoizmenjivačke smole.

LEGENDA :

DGV - Dovod gradske vode
AVG - Automatska ventilska glava
OOMV - Odvod prerađene vode
OOV - Odvod otpadne vode
KO - Katjonski omekšivač
SR - Sud za reagens


Dvostruki jonski omekšivač vode kontinualno proizvodi omekšanu vodu. U duplex verziji koriste se dve identične kolone od kojih je jedna u radu a druga u postupku regeneracije ili čeka, spremna za rad (stand-by).

Protok vode kroz kolonu koja je u radu se meri i kada se dostigne unapred definisana količina proizvedene omekšane vode, tada automatska ventilska glava (npr. Fleck 9500) prebacuje i pušta u rad drugu kolonu. Zasićena jonska masa u prvoj koloni se regeneriše i ostaje u stanju čekanja sve dok se druga kolona ne zasiti, kada automatska ventilska glava ponovo vraća proces na prvu kolonu.

Dvostruki omekšivač je idealan za potrošače s kontinualnim potrebom za omekšanom vodom ili ako je protok vode promenljiv (pa nije zahvalno određivati vremenski početak regeneracije). Ovaj omekšivač se dimenzioniše tako da se vrši jedna regeneracija dnevno po koloni, ali ako se to zahteva moguće je svaku kolonu češće regenerisati.

Linija predtretmana vode u RO Stanici,
sa duplim omekšivačem vode (dve plave kolone)

Automatska ventilska glava, Fleck 2510 sa kontrolnim mehanizmom za određivanje količine proizvedene vode

Proizvodi «